Set sample Jax Wax làm sạch, dầu lau sáp, dưỡng sau tẩy lông 50ml

180.000,0

Set sample Jax Wax gồm: Dung dịch làm sạch da trước wax 50ml, dầu lau sáp wax 50ml, dưỡng sau wax lông 50ml
Thích hợp cá nhân hoặc spa mua dùng thử

Danh mục: Thẻ:
Jax Wax
error: Content is protected !!
Set sample Jax Wax làm sạch, dầu lau sáp, dưỡng sau tẩy lông 50ml
Set sample Jax Wax làm sạch, dầu lau sáp, dưỡng sau tẩy lông 50ml
Liên hệ